Hissedarlar

Dünya Bankası Grubu’nun bir parçası olan IFC, gelişmekte olan ülkelerdeki özel sektör oyuncularına odaklanan en büyük küresel kalkınma kurumudur.

Web sitesine git

Avrupa Kalkınma ve Yeniden Yapılandırma Bankası (EBRD) kapsamında olan coğrafyalar olan orta ve doğu Avrupa’dan, orta Asya, doğu ve güney Akdeniz’i de içine alanlardaki ekonomilerin daha verimli pazar koşullarına ulaşmasına destek olmaktadır.

Web sitesine git

EIB (Avrupa Yatırım Bankası), Avrupa Birliği’nin bir parçasıdır. Avrupa Birliği üye ülkerinin sahibi olduğu ve onların çıkarlarını temsil eden tek bankadır. AB politikalarının uygulanmasında AB kurumları ile yakın çalışmaktadır.

Web sitesine git

FMO, merkezi Hollanda olan bir kalkınma bankasıdır. Yüksek başarı hedefleri olan şirketlere yatırım yaparak, gelişmekte olan ekonomilerdeki sürdürülebilir özel sektör büyümesine destek olmaktadır.

Web sitesine git